Seducoach - työssäoppijan laajennettu ohjaus

Työssäoppimisjakson toteutumisessa saattaa opiskelijalle muodostua joskus haasteita. Koulutuskeskus Sedussa luodaan toimintamallia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen vahvistamiseksi ja laajentamiseksi.  Ohjausmallin suunnittelu aloitettiin pienessä työryhmässä, joka koostui Sedun opiskelijahuollon ja erityisopetuksen asiantuntijoista. Laadittiin työssäoppimisen ohjaajamalli Seducoach.

Tavoitteena Seducoach-kokeiluissa on ollut, että opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea, saavat lisäohjausta työssäoppimisessa. Tarkoituksena on  ehkäistä ongelmia ja jaksojen keskeytymisiä.

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija ei välttämättä ole erityisopiskelija, vaan hänellä saattaa olla mm. arkuutta vuorovaikutustilanteissa, vähäisiä kokemuksia työelämäsä toimimisessa tai muita tarpeita työssäoppimisen erityiseen tukemiseen ja ohjaukseen.

Seducoach voi ohjata opiskelijaa ennen to-jaksoa, työssäoppimisjakson aikana sekä sen jälkeen. Tuen tarvitsemisen huomioinnissa tärkeä rooli kaikilla osapuolilla (opettaja, ryhmänohjaaja, opiskelijahuolto, opiskelija itse).

Kokeiluissa ovat voineet olla mukana kaikki Koulutuskeskus Sedun perustutkinnot. Kokeiluja on toteutettu lukuvuosien 2009-2010 ja 2010-2011 kuluessa.