LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTUSMALLIT

Yksittäisen opiskelijan laajennettu työssäoppiminen
1. TREENI-opettaja , opo tai ryhmänohjaaja löytävät opiskelijan.
2. Suunnittelutyöryhmä, johon opiskelijan lisäksi voi kuulua proj.koord., TREENI-opettaja, opo, ryhmänohjaaja,  Seducoach ja lähijohtaja,  tekevät laajennetun to-suunnitelman.
3. Tähän suunnittelutyöhön voidaan jatkossa käyttää Sedun yhteistä ”opintojen tunnistamisen ja tunnustamisen”-lomaketta. 
4. Suunnitelman tekijät laativat aikataulutuksen laajennetun työssäoppimisen sovittamiseksi  lukujärjestykseen.
5. Kun ohjaava opettaja sekä mahdollisesti kokeilussa mukana oleva Seducoach on määritelty, on tehty sopimus laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Ryhmäkohtainen, opetussuunnitelmaan sisällytetty laajennettu työssäoppiminen
1. Perustutkinnon opettajat ja vastuuopettaja yhdessä suunnittelevat laajennetun työssäoppimisen toteutuksen (matkailualan pt:ssä työryhmä, jossa mukana työelämän edustajia) koko opiskelijaryhmälle.
2. Suunnitelman tekijät laativat aikataulutuksen laajennetun työssäoppimisen sovittamiseksi  lukujärjestykseen.
3. Toteutusvaiheessa TREENI-opettaja toimii sekä työssäoppimista ohjaavana opettajana että tiedotuskanavana ja raportoijana projektiokoordinaattorin ja kokeiluryhmän välillä.
4. Kun ohjaava opettaja sekä mahdollisesti kokeilussa mukana oleva Seducoach on määritelty, tehdään sopimus laajennetun työssäoppimisen kokeilusta.

Projektityön tekeminen laajennettuna työssäoppimisena
1. Opetuspisteeseen ollaan yhteydessä projektityön tilaajan taholta tai vastaavasti perustutkinto/opetuspiste tiedottaa halukkuudesta vastaanottaa asiakas- ja tilaustöitä.
2. Opetuspisteessä opettajat ja lähijohtaja suunnittelevat projektityöhön liittyvät sisällöt ja opsiin soveltuvat opinnot.
3. Laaditaan aikataulutus yhteistyössä tilaajan kanssa laajennetun työssäoppimisen sovittamiseksi  lukujärjestykseen.
4. Määritellään projektityön ov-määrä.
5. Määritellään tai valitaan mukaan tulevat opiskelijat.
6. Kun ohjaava opettaja sekä mahdollisesti kokeilussa mukana oleva Seducoach on nimetty, tehdään sopimus laajennetun työssäoppimisen kokeilusta.