Työelämän taitovaatimusten muuntuessa ja opetussuunnitelmien uudistumisen yhteydessä työssäoppimisen laajentaminen on tärkeää.
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen avulla työssäoppimista voi olla jopa 60-80 opintoviikkoa ryhmän tai yksittäisen opiskelijan opiskelusuunnitelman mukaan.