Työssäoppiminen
Työssäoppiminen on ammatilliseen koulutukseen kiinteästi kuuluva opintojen osa. 120 opintoviikon (3 v.) opintoihin sisältyy aina vähintään 20 opintoviikkoa työpaikoilla aidoissa työtehtävissä tapahtuvaa oppimista. Se on tavoitteellista  ja ohjattua. Työssäoppimisen aikana opitun osaamisen opiskelija osoittaa ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan asteikolla 1-3. 

TopLaajalogo.png

Laajennettu työssäoppiminen
Opiskelijan on mahdollista tehdä työssäoppimista enemmänkin, jolloin laajennetaan
-   määrää/aikaa
-   ohjausta/tukea 
-   ympäristöjä
-   sisältöjä
Kokeiltuihin malleihin ja verkoston toimintaan voi tutustua oheisista linkeistä. Koulutuskeskus Sedussa kokeiluja on toteuttanut SeTREENI.